TWÓRCZA ADAPTACJA DZIECI I MŁODZIEŻY
DO ŚWIATA I ZMIAN W NIM ZACHODZĄCYCH

To główny cel powołania Pracowni Edukacji Żywej.

AKTUALNOŚCI

PRZED NAMI

ZA NAMI

DLACZEGO MY?

Świat współczesnego człowieka to również przyroda. Od bardzo niedawna kultura i technika stały się środowiskami „naturalnymi” człowieka (antroposferą), ale to właśnie środowisko przyrodnicze ukształtowało psychofizyczną strukturę człowieka i jego najważniejsze potrzeby. Jeżeli przerwane zostaną procesy adaptacyjne młodego ludzkiego organizmu do biosfery, to pojawią się liczne dysfunkcje na poziomie fizycznym i psychicznym. Taką diagnozę stawia współczesności Richard Louw i nazywa ją Zespołem Braku Kontaktu z Naturą (Nature Deficyt Disorder). W pełni akceptujemy tę linię myślenia a nasza edukacja ma temu przeciwdziałać.

Tworząc programy edukacyjne, realizując je, sprawdzając ich skuteczność poprzez ewaluacje i badania naukowe współpracujemy z różnymi ośrodkami naukowymi w Polsce i zagranicą.

SKĄD NASZA NAZWA?

Pracownia
Bo naszym celem jest praca z ludźmi na rzecz ludzi, na rzecz zwierząt i roślin. Po wielu latach poszukiwań stworzyliśmy odpowiednie do realizacji tego celu „narzędzia”. Przede wszystkim są to programy edukacyjne, które cały czas udoskonalamy.

Edukacji
Choć w planach mamy również działania pomocowe – to edukacja jest głównym profilem naszego działania. Edukacja, która znajduje się u podstaw rozwoju i wszystkich zmian.

Żywej
Taką edukacją chcemy się zajmować. Zmieniającą się wraz z otoczeniem, warunkami, grupą czy konkretnym uczestnikiem. Dlaczego edukacja żywa? Z różnych powodów. Dlatego, że edukacja to żywy proces. Jak mówi John Dewey: „Edukacja nie stanowi przygotowania do życia, edukacja jest samym życiem”.

 

KRĄG LEŚNYCH RODZIN

Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym.

LASOpracownia Edukacji Żywej

Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym.

SZKOŁA DZIKA

Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym.

ŚLĄSKIE KOCHA ZIELONE

Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym.

INNE DZIAŁANIA

Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym.